Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier. Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit? Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw. Meer dan 800 afbeeldingen rond bodem en bodemkwaliteit.

Bodem
Een uitnodiging om je daadwerkelijk in de bodem te verdiepen: graaf eens een kuil en kijk wat er aan de bodem is af te lezen.
Bodemtypes, Bodembeheer, Bodemmaatregelen
Een schat aan achtergrondinformatie, over bodemtypes, beheer en maatregelen.
Anders kijken
Een uitnodiging om meer betrokken te zijn bij het omgaan met de bodem.

Nieuw op de website

Maart 2017
-Bokashi.De hulpmiddelen om Bokashi te maken kosten bijna 10 euro per m3 . Mocht onderzoek uitwijzen dat Bokashi maken zin heeft dan gaat dat waarschijnlijk ook heel goed zonder de dure toevoegingen. Lees meer |
-Wetgeving rond compostering van maaisel uit natuurgebieden geactualiseerd. Lees meer
-Twee nieuwe animaties gemaakt door GROENTEKST! Bodems van de wereld bekijk Ontwikkeling van kleibodems bekijk
-Aandacht voor de bodem, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Voor de kleuters: De wortelkindertjes van Sibylle von Olfers. Voor de basisschool: Jan Ligthart over de regenworm Hier 

Onderzoek van het NMI voor de Bedrijfsvereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft aangetoond dat GFT- en groencompost vooral het organische stofgehalte verhogen en het bodemleven maar weinig voeden. Slechts 10% van de organische stof is in het eerste jaar voeding voor het bodemlevem. Eerder werd gedacht dat dit 25% zou zijn. Lees meer

Op de website productkwaliteit.nl nu een uitrgebreid overzicht over hoe je naast opbrengst ook ziekteresistentie van het gewas en smaak en gezondheid van het product kunt bereiken door de juiste teeltmaatregelen te nemen. Lees meer

Het wereldbodemmuseum van de ISRIC in Wageningen is nu virtueel te bezoeken. Het museum geeft een overzicht over bodems uit de gehele wereld. www.isric.org 

Agenda

 • 30 maart 2017

  Inaugurele rede professor J.W. van Groenigen aan de WUR in Wageningen. Hoogleraar biologische processen in de bodem. lees meer

 • 6 april 2017

  Themadag "Beter bodembeheer-de diepte in".  Bodembeheer in akkerbouw, mais, sier- en fruitteelt. Nijkerk 9.00-17.30 h. Lees meer

 • 11 april 2017

  Derde NKWK conferentie (Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat) in de beurs van Berlage te Amsterdam. Onder meer presentatie van het project Lumbricus. Dit 5 jarige project moet inzicht geven in de aanpak van de klimaateffecten op de Nederlandse zandgronden. Lees meer

 • 21 april 2017

  De bodemvruchtbaarheid gaat achteruit en de grondprijzen stijgen. Oene Oenema (WUR) en Harry Smit (RABO Bank) geven hun kijk op toekomstige ontwikkelingen. Locatie: Gaia, gebouwnummer 101, Droevendaalsesteeg 3 Wageningen. Tijd: 14.45 tot 18.15 uur. Kosten: gratis. Lees meer

 • 16 en 17 juni 2017

  BVOR demodagen. Alles over groencompost. Lees meer

 • ----------------------------------

 • Goedbodembeheer is een dienst van Gaia Bodemonderzoek