Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier. Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit? Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw.
Meer dan 1000 afbeeldingen rond bodem en bodemkwaliteit!

Bodem
Een uitnodiging om je daadwerkelijk in de bodem te verdiepen: graaf eens een kuil en kijk wat er aan de bodem is af te lezen.
Types, Beheer, Maatregelen
Een schat aan achtergrondinformatie, over bodemtypes, bodembeheer en maatregelen.
Anders kijken
Een uitnodiging om meer betrokken te zijn bij het omgaan met de bodem.

Nieuw op Goedbodembeheer

Augustus 2017 - De economische kanten van duurzaam bodembeheer. Grasland en compost toegevoegd, akkerbouw uitgebreid. Zie Maatregelen / Economie

Augustus 2017 - Vrij te downloaden: Bodems van de wereld. De eerste publicatie over bodembeheer op de wereld gezien vanuit de boer. Zie Publicaties

Juli 2017 - De nieuwe publicatie "Bodemvruchtbaarheid per bodemtype" wordt nu twee keer per dag gedownload. Velen hebben door dat dit de eerste uitvoerige publicatie over dit onderwerp is. Zie Publicaties


Actueel

LTO, Waterschap en provincie zijn het project "Zicht op de bodemstructuur" gestart. Met de buurman en deskundigen wordt de bodemstructuur beoordeld en de ervaringen vertaald naar praktijkmaatregelen. Een fraai "veldboekje" helpt bij de beoordeling. Lees meer Lees meer

Het wordt gelukkig steeds meer gebruikelijk om bij groenbemesters mengsels in te zaaien. Volg op Harry's Farm in Flevoland, Swifterbant een mengsel. Klik hier. Klik vervolgens op het eerste plaatje en volg de diashow. Ingezaaid zijn: Zomerwikke 35%, Japanse haver 20%, Niger 15%, Diepwortelende rammenas 15%, Alexandrijnse klaver 8%, Vlas 7% en Deder 1%.

Er is nu een makkelijk toegankelijke bodemkaart op internet beschikbaar. Hiermee is redelijk nauwkeurig de naam van het bodemtype op een bepaalde plek in Nederland te vinden. Wat de eigenschappen zijn en wat de beste wijze is om de bodemkwaliteit te verzorgen vindt u op deze website. Lees meer

Staatssecretaris van Dam stelt verplichte rijenbemesting bij o.a. mais voor. Door een verdichte bodem door slecht bodembeheer wortelt mais nu al teveel alleen in rijen onder de plant (afbeelding). Door bemesten in die rij neemt de eenzijdige beworteling toe. Zo boer je achteruit. Graaf eerst eens een  kuil in een maisperceel en maak dan pas beleid.

Vaak wordt gedacht dat koolstof afkomstig van plantenresten in de grond brengen belangrijk is in het kader van de klimaatproblematiek. Men vergeet dan dat de ingebrachte koolstof door het bodemleven weer wordt omgezet in koolzuur en in de atmosfeer terugkomt. Hierdoor is op wat langere termijn gezien het effect bijna nul. Een recente EU studie bevestigt dit. lees meer

Agenda

 • 28 september 2017

  Van groene woestijn naar biodiversiteit in Midden-Delfland. Met medewerking van de SEKEM groep en bodemkundige Peter de Groot. Lees meer >>

 • 27 en 28 september 2017

  Bejo Warmenhuizen. Taste, Health & Innovation 2017 –Wortel Symposium. Over de factoren die van invloed zijn op de smaak van wortels. lees meer

 • 29 september 2017

  Open dag boomkwekerij Boskoop. Onder meer aandacht voor bemesting en bodemverbeteraars. Lees meer >>

 • 4 oktober 2017

  Bodemdierendag lees meer

 • 12 en 18 oktober 2017

  Studium Generale Wageningen.  Stel je voor: een wereld waarin biologische systemen niet worden gemaakt door het vallen en opstaan van de evolutie, maar ook door ontwerpen die door mensen op de tekentafel en in de computer zijn gemaakt. Lees meer >>

 • 20 oktober 2017

  Bacterien en schimmels scheiden vluchtige stoffen af (alcoholen, alkyden, enz) die kieming en groei van andere organismen beinvloeden. Verdediging Thesis Ruth Schimdt Wageningen. lees meer 

 • 24 oktober 2017

  Expertdag Mest en Compost Eurofins Wageningen. Deskundigen praten u bij over de nieuwe regelgeving AP06 voor mest en over nieuwe, efficiëntere NIR analysemethodes van mest. Lees meer

 • 8 november 2017

  Symposium Bodembreed bij HAS Den Bosch. Veel aandacht voor de bodem in de landbouw. Lees meer >>

 • 24 november 2017

  Themadag Nederlandse Bodemkundige Vereniging over het belang van organische stof in de bodem. Meer info volgt

 • 25 november 2017

  Themadag over de relatie tussen Archeologie en Geologie  in Utrecht. Lees meer >>

 • 28 november 2017

  HAS 's-Hertogenbosch, Cursus Bodem en Bemesting voor ondernemers, specialisten docenten enz. Onder meer afstemming nutrienten bij teelt in bodem en op substraat. lees meer

 • 30 november 2017

  Themamiddag bemesting akkerbouw Nijkerk. Lees meer >>

 • 5 december 2017

  Debat in Londen over de 0,004 % organische stofverhoging per jaar binnen het Parijse klimaataccoord.Lees meer >> 

 • 5 december 2017

  Wereldbodemdag