Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier. Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit? Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw.
Meer dan 1000 afbeeldingen rond bodem en bodemkwaliteit!

Bodem
Een uitnodiging om je daadwerkelijk in de bodem te verdiepen: graaf eens een kuil en kijk wat er aan de bodem is af te lezen.
Types, Beheer, Maatregelen
Een schat aan achtergrondinformatie, over bodemtypes, bodembeheer en maatregelen.
Anders kijken
Een uitnodiging om meer betrokken te zijn bij het omgaan met de bodem.

Nieuw op Goedbodembeheer

-Bodemvruchtbaarheid per bodemtype in Nederland. Nieuwe publicatie nu gratis te downloaden onder Publicaties.

-Oernatuur is overal. De bij een bodemtype passende oorspronkelijke vegetatie is overal te zien. Nieuwe publicatie nu gratis te downloaden onder Publicaties.

-Kwaliteit van landbouwproducten. Niet alleen telen richting opbrengst, maar ook richting smaak en gezonde voeding. Zo doe je dat. Nieuwe publicatie nu gratis te downloaden onder Publicaties.

-Stoffen in de landbouw. Ken de verschillende elementen in de bodem en ga er daarom beter mee om. Nieuwe publicatie nu gratis te downloaden onder Publicaties.

-Koolstof en stikstof. Bodembeheer is eigenlijk de dynamiek tussen koolstof en stikstof verzorgen. Nieuwe publicatie nu gratis te downloaden onder Publicaties. 

-Bokashi.De hulpmiddelen om Bokashi te maken kosten bijna 10 euro per m3. Mocht onderzoek uitwijzen dat Bokashi maken zin heeft dan gaat dat waarschijnlijk ook heel goed zonder de dure toevoegingen. Lees meer 

-Twee nieuwe animaties gemaakt door GROENTEKST! Bodems van de wereld bekijk Ontwikkeling van kleibodems bekijk

-Aandacht voor de bodem, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Voor de kleuters: De wortelkindertjes van Sibylle von Olfers. Voor de basisschool: Jan Ligthart over de regenworm Hier 

 __________________________________________________________________________________________________

Actueel

Er is nu een makkelijk toegankelijke bodemkaart op internet beschikbaar. Hiermee is redelijk nauwkeurig de naam van het bodemtype op een bepaalde plek in Nederland te vinden. Wat de eigenschappen zijn en wat de beste wijze is om de bodemkwaliteit te verzorgen vindt u op deze website. Lees meer

Staatssecretaris van Dam stelt verplichte rijenbemesting bij o.a. mais voor. Door een verdichte bodem door slecht bodembeheer wortelt mais nu al teveel alleen in rijen onder de plant (afbeelding). Door bemesten in die rij neemt de eenzijdige beworteling toe. Zo boer je achteruit. Graaf eerst eens een  kuil in een maisperceel en maak dan pas beleid.

Vaak wordt gedacht dat koolstof afkomstig van plantenresten in de grond brengen belangrijk is in het kader van de klimaatproblematiek. Men vergeet dan dat de ingebrachte koolstof door het bodemleven weer wordt omgezet in koolzuur en in de atmosfeer terugkomt. Hierdoor is op wat langere termijn gezien het effect bijna nul. Een recente EU studie bevestigt dit. lees meer

Per 1 januari gelden nieuwe eisen voor compost. GFT-compost met veel glas en plastic (C-compost) mag niet meer gebruikt worden. Groencompost voldeed al aan deze voorwaarden. Een deel van de GFT-compost zal beter gereinigd moeten worden. 

Agenda

 • 27-31 augustus 2017

  Wageningen Soil Conference. Lees meer

 • 31 augustus 2017

  Praktijkdag suikerbieten in Westmaas. Demonstratie groenbemestermengsels en niet-kerende grondbewerking bij suikerbieten. Lees meer

 • 13 september 2017

  Interactie tussen bovengrondse en ondergrondse organische stof. Thesis Stijn van Gils NIOO Wageningen. Lees meer

 • 12-14 september 2017

  Groen Techniek Holland. Vakbeurs voor professionals in de openbare groene ruimte. Lees meer