Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier. Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit? Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw.
Meer dan 1000 afbeeldingen rond bodem en bodemkwaliteit!

Bodem
Een uitnodiging om je daadwerkelijk in de bodem te verdiepen: graaf eens een kuil en kijk wat er aan de bodem is af te lezen.
Types, Beheer, Maatregelen
Een schat aan achtergrondinformatie, over bodemtypes, bodembeheer en maatregelen.
Anders kijken
Een uitnodiging om meer betrokken te zijn bij het omgaan met de bodem.

Nieuw op Goedbodembeheer

Vrij te downloaden: Bodems van de wereld. De eerste publicatie over bodembeheer op de wereld gezien vanuit de boer. Zie Publicaties

De nieuwe publicatie "Bodemvruchtbaarheid per bodemtype" De eerste uitvoerige publicatie over dit onderwerp. Zie Publicaties


Actueel

De plant neemt koolzuur op, maar bodemleven en plantenwortels ademen na verloop van tijd al die koolzuur weer uit. Die bodemademing is te meten: lees meer. In Nederland wordt dit gedaan door Gaia Bodemonderzoek

Driejarig onderzoek in Groningen, Friesland en Drenthe geeft aan dat 80 % van de akkerbouwpercelen behoorlijk verdicht is. Lees meer

Overal in Nederland heeft de bodem een grote invloed op landschap, natuur en landbouw. Het beste overzicht hierover is het boek Bodem onder het Landschap. Nu een derde aangevulde druk. www.roodbont.nl

De laatste jaren wint een Europese pompoen het steeds van de pompoenen van 30.000 kwekers in de VS. De reden? In de VS staan allerlei middelen van de industrie centraal; in Europa de bodemkwaliteit middels mest en compost. De wijze van omgaan met planten blijft wel bedenkelijk. 8 oktober 2017 in Ludwigsburg een nieuwe prijswinnaar. lees meer >> 

Wat weten onze boeren van de bodem, wat doen ze met hun bodem, wat zouden ze willen met hun bodem, en wat hebben ze daarvoor nodig? Deze vragen gaan NMI en JEEN onderzoeken in het project “Het Grote Bodemonderzoek’’ dat in november 2017 start. Wij houden u op de hoogte.

LTO, Waterschap en provincie zijn het project "Zicht op de bodemstructuur" gestart. Met de buurman en deskundigen wordt de bodemstructuur beoordeld en de ervaringen vertaald naar praktijkmaatregelen. Een fraai "veldboekje" helpt bij de beoordeling. Lees meer Lees meer

Het wordt gelukkig steeds meer gebruikelijk om bij groenbemesters mengsels in te zaaien. Volg op Harry's Farm in Flevoland, Swifterbant een mengsel. Klik hier. Klik vervolgens op het eerste plaatje en volg de diashow. Ingezaaid zijn: Zomerwikke 35%, Japanse haver 20%, Niger 15%, Diepwortelende rammenas 15%, Alexandrijnse klaver 8%, Vlas 7% en Deder 1%.

Er is nu een makkelijk toegankelijke bodemkaart op internet beschikbaar. Hiermee is redelijk nauwkeurig de naam van het bodemtype op een bepaalde plek in Nederland te vinden. Wat de eigenschappen zijn en wat de beste wijze is om de bodemkwaliteit te verzorgen vindt u op deze website. Lees meer

Rijenbemesting in mais op zand en loss wordt in 2021 verplicht. Door een verdichte bodem vanwege slecht bodembeheer wortelt mais nu al teveel alleen in rijen onder de plant (afbeelding). Door bemesten in die rij neemt de eenzijdige beworteling toe. Zo boer je achteruit. Graaf eerst eens een  kuil in een maisperceel en maak dan pas beleid. 

Vaak wordt gedacht dat koolstof afkomstig van plantenresten in de grond brengen belangrijk is in het kader van de klimaatproblematiek. Men vergeet dan dat de ingebrachte koolstof door het bodemleven weer wordt omgezet in koolzuur en in de atmosfeer terugkomt. Hierdoor is op wat langere termijn gezien het effect bijna nul. Diverse studies bevestigen dit. lees meer

Agenda

 • 29 augustus 2018

  Groenbemesterdag 2018 Vredepeel. Groenbemesters Feiten en Fantasie. Groot opgezette demo. Lees meer 

 • 19 september 2018

  Demomiddag bodem- en plantversterking op twee bedrijven in Lottum (NB). Bodemconditiescore, bodemscanners, groenbemestermengsels, compost, steenmeel, organische mestkorrels, enz. Georganiseerd door Delphy. Lees meer 

 • 1 oktober 2018

  Training bodem voor groendocenten. Het belang van een gezonde bodem. Aeres Hogeschool Apeldoorn. Lees meer

 • 11 oktober 2018

  Symposium Symphony of Soils. Van Hall Larenstein. Lees meer

 • DE AUTEUR

  Jan Bokhorst (1946) heeft deze website samengesteld. Hij heeft in Wageningen Bodemkunde en Bemestingsleer gestudeerd. In 1977 richtte hij de landbouwafdeling van het Louis Bolk Instituut  te Driebergen op en werkte 34 jaar op dit instituut. Jan Bokhorst is mede auteur van het Handboek Mest en Compost en auteur van het boek Bodem onder het Landschap.