Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier. Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit? Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw. Meer dan 800 afbeeldingen rond bodem en bodemkwaliteit.

Bodem
Een uitnodiging om je daadwerkelijk in de bodem te verdiepen: graaf eens een kuil en kijk wat er aan de bodem is af te lezen.
Bodemtypes, Bodembeheer, Bodemmaatregelen
Een schat aan achtergrondinformatie, over bodemtypes, beheer en maatregelen.
Anders kijken
Een uitnodiging om meer betrokken te zijn bij het omgaan met de bodem.

Nieuw op de website

Maart 2017
-Bokashi.De hulpmiddelen om Bokashi te maken kosten bijna 10 euro per m3 . Mocht onderzoek uitwijzen dat Bokashi maken zin heeft dan gaat dat waarschijnlijk ook heel goed zonder de dure toevoegingen. Lees meer |
-Wetgeving rond compostering van maaisel uit natuurgebieden geactualiseerd. Lees meer
-Twee nieuwe animaties gemaakt door GROENTEKST! Bodems van de wereld bekijk Ontwikkeling van kleibodems bekijk
-Aandacht voor de bodem, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Voor de kleuters: De wortelkindertjes van Sibylle von Olfers. Voor de basisschool: Jan Ligthart over de regenworm Hier 

Agrifirm biedt "ongeduldige" akkerbouwers bemesten, compost toedienen en bekalken aan via sensoren die pH en organische stofgehalte ter plekke meten. Onderzoek en praktijktoepassing starten tegelijk. Lees meer

Per 1 januari gelden nieuwe eisen voor compost. GFT-compost met veel glas en plastic (C-compost) mag niet meer gebruikt worden.Groencompost voldeed al aan deze voorwaarden. Een deel van de GFT-compost zal beter gereinigd moeten worden. 

Het wereldbodemmuseum van de ISRIC in Wageningen is nu virtueel te bezoeken. Het museum geeft een overzicht over bodems uit de gehele wereld. www.isric.org 

Agenda

 • 31 mei 2017

  Verdediging proefschrift door Jasper Wubs: De sturende rol van plant-bodem interacties op natuurlijke vegetaties. https://nioo.knaw.nl

 • 16 en 17 juni 2017

  BVOR demodagen. Alles over groencompost. Lees meer

 • 15 juni 2017

  Verdediging proefschrift Ruth Gomez: De microbiele dynamiek van ziektewerende gronden. https://nioo.knaw.nl  

 • 28 juni 2017

  Open dag Vlamings demonstratieveld Steenbergen. Dinteloordsweg 16. www.vlamings.nl

 • ----------------------------------

 • Goedbodembeheer is een dienst van Gaia Bodemonderzoek