Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier. Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit? Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw. Meer dan 800 afbeeldingen rond bodem en bodemkwaliteit.

Bodem
Een uitnodiging om je daadwerkelijk in de bodem te verdiepen: graaf eens een kuil en kijk wat er aan de bodem is af te lezen.
Bodemtypes, Bodembeheer, Bodemmaatregelen
Een schat aan achtergrondinformatie, over bodemtypes, beheer en maatregelen.
Anders kijken
Een uitnodiging om meer betrokken te zijn bij het omgaan met de bodem.

Boeren staken er 2 miljard euro in, maar de ammoniakemissie daalde niet door slecht onderzoek. Overgang van bovengronds uitrijden naar zodebemester werd verkeerd ingeschat. Basisgegevens zijn zoek. Lees meer

Op de website productkwaliteit.nl nu een uitrgebreid overzicht over hoe je naast opbrengst ook ziekteresistentie van het gewas en smaak en gezondheid van het product kunt bereiken door de juiste teeltmaatregelen te nemen. Lees meer

Agrifirm biedt "ongeduldige" akkerbouwers bemesten, compost toedienen en bekalken aan via sensoren die pH en organische stofgehalte ter plekke meten. Onderzoek en praktijktoepassing starten tegelijk. Lees meer

Per 1 januari gelden nieuwe eisen voor compost. GFT-compost met veel glas en plastic (C-compost) mag niet meer gebruikt worden.Groencompost voldeed al aan deze voorwaarden. Een deel van de GFT-compost zal beter gereinigd moeten worden. 

Op het proefbedrijf van de SPNA in Kollummerwaard is dit jaar onderzoek gedaan naar groenbemesters en mengsels van groenbemesters. Op 17 november werden de resultaten aan de telers gepresenteerd. www.spna.nl 

Prof. Lijbert Brussaard, hoogleraar bodembiologie aan de WUR in Wageningen, heeft op 6 oktober 2016 afscheid genomen. Uit zijn afscheidsrede: In de circulaire biobased economy neemt de bodem de organische resten van gisteren op als de grondstoffen van vandaag en verandert die in producten van morgen  

Het wereldbodemmuseum van de ISRIC in Wageningen is nu virtueel te bezoeken. Het museum geeft een overzicht over bodems uit de gehele wereld. www.isric.org 

Agenda

 • 2 februari 2017

  Themamiddag bemesting akkerbouw In de Schakel in Nijkerk van 13.00h tot 16.30h. Organisatie CBAV. www.delphy.nl

 • 9 februari 2017

  Duurzaam bodembeheer en gezond voedsel. Symposium Orion Wageningen. www.nioo.knaw.nl 

 • 10 februari 2017

  Praktijkdag "Koolstof: beter hergebruiken dan verbranden" www.nioo.knaw.nl

 • 16 en 17 juni 2017

  BVOR demodagen. Alles over groencompost. Lees meer