Het begint bij de bodem…

Elke plant dankt zijn leven aan de bodem. De kwaliteit van de bodem bepaalt
de gezondheid van de plant. En daarmee ook die van mens en dier.
Hoe onderzoeken en beïnvloeden we de bodemkwaliteit?
Op deze website vindt u de antwoorden.

We behandelen landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin en stadslandbouw.

 

 

In deze kuil kun je wortelknolletjes van erwten zien. Deze knolletjes zetten stikstof uit de lucht om in o.a. eiwitten. Actieve wortelknolletjes zijn roze en zijn voor de hele wereldvoedselvoorziening de belangrijkste eiwitbron.

 

Tijdens de cursus 'kijken naar grond' graven we een kuil in een perceel zomertarwe op de Vijfsprong in Vorden. Hier zagen we hoe regenwormen verdichte lagen los maken. Telers wisselen ervaring met elkaar uit.

 

Actuele berichten

 

16 november 2016. Seminar duurzaam waterbeheer in relatie tot duurzame voedselvoorziening in Amersfoort. lees meer

 29 november 2016. Symposium Bodem Breed in Utrecht. www.bodembreed.nl 

1 december 2016. Studiedag Bodem en grondbewerking in Lelystad. www.naturim.nl 

---------------------------------------------------------------------------------

Oudere berichten

4 oktober 2016. 11 partijen starten in Oosterwolde een kenniscentrum bodem. Lees meer

1 oktober 2016. Start bodemdierendagen 2016. Lees meer

15 augustus 2016. Het wereldbodemmuseum ISRIC in Wageningen is nu viruteel te bezoeken. lees meer

31 oktober 2015. Bodemanalyses BLGG kunnen nu aangevuld worden met de visuele bodembeoordeling.

Ga naar de laboratoria >

 

 

De Bodem

 

Zandgronden

Zandgronden Deze kunnen sterk verdichten, maar zijn heel makkelijk weer los te maken. Voor blijvend los houden is onder meer organische stof belangrijk.

 

Zavel– en kleigronden

Ga er voorzichtig mee om want een foute bewerking kan jarenlange gevolgen hebben. Lichtere gronden verdichten voor lange tijd. Zwaardere herstellen zichzelf beter

 

 

Gras op mooi los veenGras op mooi los veen

 

Veengronden

Hier kunnen we veel van leren. Ook zij neigen tot verdichten. Het gaat dus niet alleen om veel organische stof, maar vooral om bodemleven voedende organische stof

 

Gras op verdicht veen Gras op verdicht veen   

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Een organisme

De bodem is een boeiend geheel van mineralen, voedingsstoffen en een zeer divers bodemleven. We weten er nog lang niet alles vanaf en het is op iedere plek weer anders. Toch kunnen we er al heel wat van laten zien.

 

Bodemleven

Lumbricus terrestris leeft zijn hele leven in een enkele verticale gang. Door deze gang kunnen wortels naar beneden, overtollig water afgevoerd worden en kan lucht in de grond komen. Het grote belang van deze wormsoort wordt steeds duidelijker

 

Bodemchemie

De chemische bodemanalyse is een belangrijk hulpmiddel bij de bemestingskeuze. Bedenk wel dat een grond een uur schudden met een zoutextract niet na kan bootsen wat plantenwortels en bodemleven in het hele groeiseizoen doen. U moet ook zelf nadenken.

Wij helpen u daarbij.

 

De Bodem vruchtbaar maken

 

Jaap Verhaag in de Wieringermeer blijft voor-lopig nog ploegen

Akkerbouw

Overgaan op Niet kerende grondbewerkin? Jaap Verhaag in de Wieringermeer blijft voorlopig nog ploegen

Carel Bouma in Flevoland ploegt niet meer en gaat dat ook nooit meer doen. Kan Niet Kerende Grondbewerking alleen op extensieve bedrijven op zwaardere grond?

 

Permacultuur

Permacultuur in het Sarphatipark in Amsterdam.
Fruit in bosranden. Fruit moet diep kunnen wortelen. Dat is in een kuil te zien en hier wel in orde. Wat betreft voedingsstoffen lgt het anders. Fruit heeft veel kalium nodig en dat is hier te weinig aanwezig en moet aangevuld worden.

Sportvelden

Op ieder sportveld moeten de wortels tot tenminste 40 cm diepte gaan. Hier op de Utrechtse Heuvelrug in Austerlitz is dat maar 5 cm. De aanleg is heel belangrijk voor een goede start. 

 

Anders kijken

 

Bodems van de wereld

Het is eigenlijk niet te geloven, maar vanuit de boer naar bodemtypen is nog weinig gedaan. Bodem-soorten in onderlinge samenhang bekijken kan hier een bijdrage aan leveren. Hoe 7 belangrijke bodem-soorten op de wereld goed beheerd kunnen worden is te zien bij Bodems van de wereld.

Winterwortel

Een plant, zoals een winterwortel vormt eerst veel blad en gaat dan de wortel vormen. Bij te zware bemesting gaat de opbrengst wel wat omhoog, maar gaat de voorjaarsgroei door tot in de winter. Dit zegt dan ook iets over de voedingskwaliteit

 

 

 

 

Dynamiek tussen koolstof en stikstof

Ondergeploegde koolstofrijke maisresten in een loessgrond. Verstarring door koolstof bij gebrek aan stikstof.
Zie stoffen in de landbouw

 

 

Naslag

 

Snel naar...

Bodem vruchtbaar maken

Overzicht over bodembeheer in akkerbouw, weidebouw. groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij, bollenteelt, kasteelt, stadslandbouw, sportvelden, golfbanen en moestuin. De beoordeling van kuil en kluit als basis voor een goed bodembeheer.

160 pagina's, 200 afbeeldingen in kleur.

U kunt een pdf van deze publicatie hier gratis downloaden (4,7 mb)

Anders kijken naar de bodem

 • achtergronden rond de eigenschappen van bodems
 • een kwalitatieve beoordeling van voedingsstoffen
 • relatie gewas en bodemvruchtbaarheid
 • het bodemleven, de regenwormen
 • het composteringsproces
 • het jaarritme in de bodem
 • visies op bodemvruchtbaarheid vroeger en nu

83 pagina's, 120 afbeeldingen in kleur.

U kunt een pdf van deze publicatie hier gratis downloaden (7 mb)

Contact

 

Jan Bokhorst
Driebergen
info@goedbodembeheer.nl

 

Stuur ons uw opmerkingen

 1. (*)
  Uw volledige naam invullen
 2. (*)
  Graag een (geldig) email invullen
 3. Vul hier je telefoonnummer in.
 4. (*)
  Graag hier uw bericht invullen