Onder invloed van klimaat, uitgangsmateriaal en begroeiing ontstaan op de wereld de meest uiteenlopende bodems. Onderstaande teksten zijn uniek. Nog nooit is er in een samenhang naar het landbouwkundig gebruik van de verschillende bodems gekeken. 

 Globaal zijn de bodems van de wereld in te delen in drie groepen. Bij de polen zure en door humus verdichte gronden en vaak ook veen. In de tropen is er weinig organische stof in de bodem en is de kiezel uitgespoeld. Daar tussenin de vruchtbare gronden met humus gebonden aan klei en een divers bodemleven. 

De bodems van de wereld van zuid naar noord hebben geheel verschillende eigenschappen. Het beheer en de bodemvruchtbaarheidsproblemen verschillen sterk. Wat bij de een goed is, is bij de ander slecht. Bodemheerders kunnen zo van elkaar leren. 

 In het kort de bodems en landschappen van de wereld en de wijze waarop de bodems in de landbouw verzorgd moeten worden. 

 De wereldvoedselvoorziening is belangrijk, maar toch bestaat er geen goed overzicht over beheer van de verschillende bodemtypen. Hoe verschillend het beheer is laten de volgende voorbeelden zien.