Komen plantenresten terecht in een natte omgeving dan verteren ze niet en ontstaat veen. In de buurt van rivieren kan er wat klei aangevoerd worden en ontstaat een wat rijker bosveen. Wanneer alleen regenwater de bron is dan kan er vrijwel alleen nog veenmos groeien en hebben we veenmosveen. Vooral dit laatste is vaak afgegraven. Meren in het westen en veenkoloniale zandgronden in het oosten van het land blijven dan over. Hieronder een kort overzicht over de veegronden. Een pdf met een uitvoerig overzicht over heel Nederland kunt u downloaden: pdfbodemvruchtbaarheid_per_bodemtype.pdf

 Het landschap van veengronden is te herkenen aan het ontbreken van paaltjes rond de weilanden. Het worden grote open vlaktes. Voor landbouw moeten de gronden ontwaterd worden. Er komt dan lucht in de grond en het veen verteert en verdwijnt. Op lange termijn een groot probleem.