Lössgronden en oude riviergronden hebben veel gemeen en worden samen behandeld. BIj beide is de kalk geheel verdwenen en bij een hoger kleigehalte alleen geschikt voor grasland. De vaak lichtere lössgronden kunnen diep doorwortelbaar zijn en goed te gebruiken voor akkerbouw. Bekalken en een goede organische stofvoorziening zijn wel van belang. Erosie is op hellingen een probleem. Hieronder een kort overzicht over de lössgronden en oude riviergronden. Een pdf met een uitvoerig overzicht over lössgronden en oude riviergronden en alle andere Nederlandse gronden kunt u downloaden: pdfbodemvruchtbaarheid_per_bodemtype.pdf

 Door ouderdom en zure omstandigheden gaan kleideeltjes uitspoelen en vormen onder de bouwvoor een verdichte laag. Deze laag heet Briklaag. Bij vlakke ligging een groot probleem voor de doorworteling. Op hellingen komt de laag na erosie boven te liggen en is na ploegen en goed beheer juist beter dan de weggespoelde bovenlaag.