Mest en compost kunnen een belangrijk onderdeel van goed bodembeheer zijn. Er zijn evenwel veel soorten mest en compost en veel wijzen van behandeling en toepassingen. In het volgende een uitvoerig overzicht. 

Onder Lees meer alles over mest en compost. Beoordelen, composteren, verwerken, toepassen, wetgeving enz.  

Er is van alles te doen rond Bokashi.