Het kiezen van de goede zuurgraad is belangrijk. De zuurgraad heeft veel invloed op bodemleven en bodemstructuur. keuze van bodembewerkig, mest en gewas hebben invloed op de zuurgraad. Met kalk kan evenwel het makkelijkst gestuurd worden. 

In het kort het belang van een goede zuurgraad en de rol van gips en brandkalk.