Alle maatregelen in de landbouw die op de bodem gericht zijn kosten geld en kunnen ook geld opleveren. Dat laatste is soms op korte en soms op langere termijn. Het is per bedrijfstype en bodemtype steeds weer wat anders. Dat maakt dat het een ingewikkeld onderwerp is. In het volgende enkele voorbeelden.

Een gangbare akkerbouwer kan 55 euro per ha verdienen door GFT-compost te gebruiken.

Door een goede verhouding te kiezen tussen blijvend gras, grasklaver en mais kan een veehouderijbedrijf op zand 7000 euro verdienen.

Financiele aspecten van bodembeheer in de akkerbouw.