Tekst in bewerking

In de winter staan er plassen op het land en de groei van de gewassen is daarna duidelijk minder. Om het probleem te verhelpen wordt de grond gedraineerd of intensiever gedraineerd. Vervolgens blijkt het probleem vaak niet te zijn verholpen. De reden is dat de plassen vaak het gevolg zijn van een verdichte laag onder de bouwvoor. Het graven van een kuil geeft hier direct uitsluitsel over. Is verdichting het geval, dan is vaak loswoelen en inzaai van een gewas dat diep wortelt nodig. Dit laatste is belangrijk omdat de grond anders weer dicht kan zakken. Bladrammenas, gele mosterd, luzerne en granen zijn mogelijkheden.