Te hoge grondwaterstand verstikt de bodem en bodemstructuur, beworteling en voedingsstoffenhuishouding worden beperkt. Let op de mogelijkheden van de regenworm lumbricus terrestris om verticale gangen te maken. Vaak zijn toch drainbuizen nodig.

Tekst in bewerking