Een hulp om een goede afweging te maken tussen verschillende bodembewerkingsmethoden.

In de praktijk is ploegen de favoriete hoofdgrondbewerking. Spitten en cultivateren zijn in specifieke gevallen de meest voor de hand liggende hoofdgrondbewerking. Vooral cultivateren lijkt voor de bodem gunstiger. Een beter bodemleven en hoger organischestofgehalte zijn het resultaat. In het volgende een overzicht van voor- en nadelen.

Voordelen ploegen
Gewasresten volledig ondergewerkt
Onkruidzaden diep weg
Goede verkruimeling

Nadelen ploegen
Bodemleven volledig verstoord
Organische massa te diep
Voren die geëgaliseerd moeten worden

Voordelen cultivator
Goede menging
Goede waterdoorlaatbaarheid
Gelaagdheid blijft intact
Geen voren

Nadelen cultivator
Gewasresten aan het oppervlak
Onkruidzaden in toplaag
Meerdere bewerkingen nodig

Voordelen spitmachine
Goede menging
Combineren met zaai
Geen voren
Weinig structuurbederf
Onder natte omstandigheden toe te passen
Zware grond kan langer bewerkt worden

Nadelen spitmachine
Gewasresten aan het oppervlak
Onkruidzaden in toplaag
Lage capaciteit