Het zijn de machines met hoge aslasten en brede banden die de grootste schade aan bodemkwaliteit toebrengen. Een overzicht van mogelijkheden om deze schade te beperken.

Niet kerende grondbewerking (NKG) is prachtig voor een goede bodemkwaliteit. Op het moment evenwel op heel weing situaties mogelijk. Vooral op extensieve bedrijven zijn er wel mogelijkheden.. 

Probeer zo ondiep mogelijk te ploegen, maar niet altijd kan dat.

Een hulp om een goede afweging te maken tussen verschillende bodembewerkingsmethoden.

Diep losmaken van gronden. Soms wel en soms niet.