Een eenvoudige bodembeoordeling waarmee de bodem snel een cijfer van 0 tot 10 gegeven kan worden.

Om bodems te vergelijken of om meer inzicht te krijgen in tekortkomingen van bodems kunnen een aantal belangrijke eigenschappen gekwantificeerd worden. Hiertoe zijn meerdere systemen ontwikkeld. Een snelle eenvoudige methode is de SSQR-methode (Smart Soil Quality Rating). De bodem krijgt een cijfer tussen 0 en 10:

Beoordeeld worden structuurelementen, regenwormen en beworteling.

1. Structuurelementen

Percentage scherpblokkige structuurelementen in de laag 0-25 cm

0 punten: meer dan 50% is scherpblokkig

2 punten: 25-50% is scherpblokkig

4 punten: minder dan 25% is scherpblokkig

Een scherpblokkig element is hoekig en er groeien in het algemeen geen wortels in.

2. Regenwormen

Aantal regenwormen in een kluit van 20 x 20 x 20 cm

0 punten: 0

1 punt: 1

2 punt: 2

3 punten: 3 of meer

3. Diepere beworteling

Maximale diepte van de beworteling

0 punten: 0 wortels per 100 cm2 op 40 cm diepte
1 punt: 1wortel per 100 cm2 op 40 cm diepte
2 punten: 2 wortels per 100 cm2 op 40 cm diepte

3 punten: 3 of meer wortels per 100 cm2 op 40 cm diepte

Tel de scores bij elkaar op

totaal 0 punten: zeer slechte bodemkwaliteit

totaal 10 punten: zeer goede bodemkwaliteit