Veel bodemleven is er wel, maar zie je niet. Een belangrijke groep, de regenwormen, zie je wel. Leer ze kennen.

In de bodem zijn er 3 groepen regenwormen te onderscheiden. Dit onderscheid is van belang, omdat de invloed van de worm op bodem en plant per groep varieert.

Groep 1: Strooiselbewoners

De bovenkant is rood en de onderkant grauw. Ze leven vooral in de strooisellaag en komen ook aan de oppervlakte om plantenresten te verzamelen.

Lumbricus rubellus. Een van de strooiselbewoners.

Groep 2: Bodembewoners

Deze wormen hebben aan bovenzijde en onderzijde eenzelfde grauwe kleur. Ze eten ook grond en zijn belangrijk voor de bodemstructuur en de binding van humus aan kleideeltjes.

Een voorbeeld van een grauwe worm (Aporrectodea caliginosa).

Groep 3: Pendelaars

Ook deze wormen zijn aan de bovenkant rood en aan de onderkant grauw. Ze zijn groot en de belangrijkste soort: lumbricus terrestris heeft een platte staart.
Deze wormen leven hun hele leven in eenzelfde verticale gang. Die gang kan dan dienen als afvoer van overtollig regenwater, aanvoer van lucht en op de wanden van de gang ontwikkelt zich een actief bodemleven.

Lumbricus terrestris, een in verticale gangen levende worm.
De drie groepen regenwormen naast elkaar.