De basis ven een goed bodembeheer is eerst eens kijken naar waar me mee te maken hebben. Een kluit uitsteken is een eerste stap. Een echt goed beeld van de bodem kan alleen via een kuil verkregen worden. Bij kuil of kluit kijken we naar de structuur. Is de bodem dicht of kruimelig. We kijken naar de beworteling en naar het bodemleven of sporen van bodemleven.

Er is de laatste jaren veel werk gedaan aan objectivering van de methode. Vindt hier recente wetenschappelijke literatuur.

Er zijn eenvoudige en uitgebreide methoden om de bodem te bekijken. Alle hebben gemeen dat de bodem zelf meegenomen kan worden in de beslissingen rond bodembheer en dat is al heel belangrijk.

 Voorzichtig de grond open breken. Wat is er dan te zien?

Veel bodemleven is er wel, maar zie je niet. Een belangrijke groep, de regenwormen, zie je wel. Leer ze kennen.

Wat vindt de plant van de bodem? Voor een antwoord op deze vraag kijk onder meer naar de beworteling.

Een eenvoudige bodembeoordeling waarmee de bodem snel een cijfer van 0 tot 10 gegeven kan worden.