Overzicht literatuur rond bodemanalyse

Amery, F. en B. Vandecasteele, 2015. Wat weten we over fosfor en landbouw? Ilvo mededeling 195.
Brady, N.C. and R. R. Weil, ed., 2014. The nature and properties of soils. Pearson GB.
Erp, P.J. van, 2002, The potentials of multi-nutrient soil extraction with 0,01 M CaCl2 in nutrient management. Thesis Wageningen University.
Rotterdam-Los, D., W. Bussink, E.J.M. Temminghof en W.H. van Riemsdijk, 2009. Naar een betrouwbare schatting van de chemische beschikbaarheid van fosfaat in de bodem. Bodem oktober 2009 p 27-29.
Veldhorst, G., J. van ’t Westeinde en W. Otter, 2014. Bemestingsadviessystemen. Eindrapportage 2010-2013. SPNA Kollumerwaard.
Wijk, K. van, P.I. Rietberg en B.G.H. Timmermans. 2015. Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013. Rapport 2015-014 LpP. Louis Bolk Instituut & Wageningen UR, Driebergen & Wageningen. 52 p.