In het standaardwerk rond bodem en bemesting The nature and properties of soils staat het al deccennia. Wees voorzichtig met bemesten op grond van bodemanalyseresultaten. De grond een uur schudden met een extractiemiddel en dan meten is heel iets anders dan wat de plant gedurende een heel groeiseizoen tegenkomt.

Gebruik de bodemanalyse uitsluitend als indicatie. Vooral extreem hoge of lage waarden zijn belangrijk. Twee recente ervaringen hebben deze visie opnieuw bevestigd:

-Op Zonnehoeve in Zeewolde, een biologisch-dynamisch gemengd bedrijf met melkvee, paarden en akkerbouw, wordt al 33 jaar gewerkt op een zeer laag fosfaatniveau. Het Pw-getal van de grond is onder de 10 mg fosfaat per liter. De kritische waarde, waaronder volgens gangbare adviezen geen optimale groei mogelijk zou zijn, is 25 mg fosfaat per liter. Onderzoek in 2013 wees uit dat er geen fosfaatgebrek was. Bodemleven, beworteling, bodemstructuur en teelt van vlinderbloemigen spelen hierbij waarschijnlijk een rol. De bedrijfsvoering is gericht op het vruchtbaar maken van de bodem. Hieruit blijkt dat de bodemanalyse-resultaten niet te absoluut gebruikt moeten worden (van Wijk e.a. 2015).

-Op het proefbedrijf de Kollumerwaard werden in een akkerbouwsituatie de adviezen van vier laboratoria toegepast. De verschillen in bemesting die toegepast moesten worden volgens de verschillende laboratoria bleken niet relevant en de relatieve waarde van een bodemanalyse kwam bij deze vergelijking duidelijk naar voren (Veldhorst e.a. 2014).

De nauwe relatie tussen bodemlaboratoria en de meststoffenindustrie en de wens om tot een meer industriële aanpak te komen maakt de beoordeling van de rol van laboratoria niet eenvoudiger. Handboeken zijn over het algemeen objectief, zie bijvoorbeeld Brady e.a. 2014. Overheidsinstellingen zouden ook objectief moeten zijn, maar zijn dit steeds minder. Het IB in Haren was dit destijds al niet en door het beleid van de overheid waarbij onderzoeksinstellingen moeten samenwerken met het bedrijfsleven (Topsectoren) wordt de objectiviteit niet beter. In België is de situatie beter dan in Nederland. De prachtige studie over fosfaat (Amery, Vandecasteele, 2015) is hier een voorbeeld van. Goedbodembeheer.nl wil onafhankelijk zijn. Vindt u dat dit beter kan? Meld het ons.