Sommige analysemethoden zijn veelbelovend naar de toekomst toe, maar nu nog niet voldoende uitgewerkt.

Chroma’s

Bij de chroma-methode trekt een natronloogextract van grond in een met zilvernitraat geprepareerd filtreerpapier. Dit geeft een vormenrijk beeld. Potentieel interessant omdat het wat zegt over de humuskwaliteit. Probleem is dat oude humus, soms duizenden jaren oud, het beeld sterk domineert. De beoordeling van de beelden moet hierdoor per regio ontwikkeld worden en dat is nog niet gedaan. De beelden zijn wel te gebruiken om een beeld van het bodemtype te krijgen. De invloed van bodembeheer op de beelden vergt nader onderzoek.

Een bodemextract trekt in een met zilvernitraat voorbehandeld filtreerpapier en geeft dan een zeer vormenrijk beeld, een chroma. Dit beeld is van een vruchtbare grond.

De Albrecht-methode

Bij de Albrecht-methode wordt onderscheid gemaakt tussen direct oplosbare voedingsstoffen en aan humus en klei geadsorbeerde voedingsstoffen. Als ideaal wordt gezien dat het adsorptiecomplex voor 68% bezet is met calcium, 12% met magnesium en 2-5% met kalium. De methode wordt ook wel gebruikt om de bodemstructuur te sturen, hoewel Albrecht dit zelf niet heeft gedaan. Albrecht zag de bodem puur als een chemisch reactievat en had geen aandacht voor bodemleven en bodemstructuur. Dit beperkt de waarde van de Albrecht methode. 

Ook bij de Albrecht-methode geldt dat deze nog per regio ontwikkeld moet worden. Eenzelfde beoordeling voor alle gronden is niet reëel. Dat leidt tot extreme giften aan voedingsstoffen die in de praktijk niet wenselijk zijn.