De geschiedenis van de bodemanalyse in de VS maakt duidelijk waarom veel laboratoria nu alles in een enkel extract meten. 

In de VS waren er aanvankelijk nauwelijks analyselaboratoria en deden de adviseurs het zelf thuis. Hierdoor was er veel aandacht voor eenvoudige multinutriënt analyses (alles in één extract). Het Morganextract was de eerste (NatriumAcetaat met azijnzuur op pH 4,8 gebracht). Nu wordt Mehlich 3 het meest gebruikt. Mehlich 3 bestaat uit een mengsel van azijnzuur voor de oplosbare voedingsstoffen, NH4F en NH4NO3 voor desorptie en EDTA voor chelatie. Dit extract wordt nu toegepast door Soiltech, Hortinova en Ecosys. Hortinova en Ecosys zijn adviesbureaus die ook adviezen geven rond bodemanalyses.