Overweeg de keuze van een laboratorium goed. Het is goed om aan een eenmaal gemaakte keuze langere tijd vast te houden.

Wanneer de bodemanalyse gebruikt wordt als indicatie en de bemestingsadviezen kritisch bekeken worden, heeft ieder laboratorium zijn waarde. Extremen komen bij alle laboratoria wel naar voren. Belangrijk bij de keuze is de vraag of het laboratorium ervaring heeft met de teelt waar het om gaat. De belangrijkste laboratoria in Nederland zijn Eurofins Agro Wageningen, Eurofins Agro Grauw, Koch Eurolab, Soil Tech, Eijkpunt, Gaia Bodemonderzoek en Soil Cares.

 

Eurofins Agro Wageningen (tot 1 oktober 2015: BLGG Wageningen (www.blgg.nl))
Na overname en invoegen van Altic en Lab Zeeuws Vlaanderen in Graauw is Eurofins Agro het grootste bodemanalyselaboratorium van Nederland. Een deel van de analyses wordt in het CaCl2 extract en een ander deel met NIR (Nabij infrarood) analyse. De CaCl2 extractiemethode is niet de beste extractiemethode, maar de beoordelingen gebeuren wel op basis van een zeer lange ervaring, namelijk sinds 1928. De beoordelingen van de laboratoriumanalyses werden vanouds uitgevoerd vanuit een zeer eenzijdig chemische kijk op de bodem. De rol van bodemleven, beworteling en bodemstructuur werden onderschat. Daar komt wel verandering in. Er is nu meer aandacht voor de niet makkelijk oplosbare voorraad die door het bodemleven beschikbaar gemaakt kan worden. Verder is er met ingang van oktober 2015 een samenwerking aangegaan met Aequator Groen & Ruimte en nu is het mogelijk om de laboratoriumanalyse aan te vullen met de visuele bodembeoordeling volgens de Bodemconditiescore. Eerst in Friesland en Groningen, daarna in het gehele land. Het is nu belangrijk dat er voldoende deskundigheid ontwikkeld wordt om de chemische bodemanalyse en de visuele bodembeoordeling te verbinden. In ieder geval zijn nu de voorwaarden geschapen om tot een echt goede bodembeoordeling en advisering te komen. Wij kijken hoopvol toe en houden u op de hoogte.
Meer info: Eurofins Agro en Aequator

 

Koch Eurolab (www.kochbodemtechniek.nl)
Hier ligt de nadruk sterk op de chemie. Zeer veel analyses zijn gebaseerd op veel ervaring sinds 1951. Ze denken mee over een biologische aanpak vanuit een zeer lange ervaring met vertaling van bodemanalyses naar de praktijk.

 

Soil Tech (www.soiltech.nl)
Soil Tech gebruikt de Amerikanse Mehlich 3 methode. Op zich is dit een relatief goede methode, maar nadeel is dat vrijwel alle analyses in eenzelfde extract worden uitgevoerd. Er is ook weinig ervaring met deze analyses in Nederland. Soiltech is vooral gespecialiseerd in aardbeien, enkele groenten en boomkwekerij. Ook is er onderzoek naar bodemleven, maar er is nog weinig koppeling tussen bodemleven, bodemstructuur en chemie. De adviezen zijn gericht op meststoffen die veel te duur zijn.

 

Eijkpunt (www.Eijkpunt.nl)
Eijkpunt voert de klassieke analyses uit: pH-CaCl2, organische stof, fosfaat (Pw), kalium, magnesium, afslibbaarheid en koolzure kalk. De advisering gebeurt volgens de bestaande adviesbases.

 

Gaia Bodemonderzoek (www.gaiabodem.nl)
Een beperkt aantal klassieke analyses aangevuld met werkelijke bepaling van de biologische activiteit middels de bodemademingsmethode. Advisering gericht op de individuele situatie vanuit 37 jaar ervaring in vooral de biologische teelt.

 

Soil Cares (www.soilcares.com)
Soil Cares werkt met een eenvoudige NIR veldscanner. De Scanner bepaalt de hoeveelheid stikstof, fosfor en kalium. Verder wordt de zuurgraad gemeten, de electrische weerstand en het organische stofgehalte. De waarde van deze metingen is duidelijk minder dan die van de klassieke laboratoriumanalyses, maar wanneer de metingen gekoppeld worden aan veel kennis over bemesting van de gewasen op de verschillende bodemtypes kan een bruikbare werkwijze ontstaan. Die koppeling gebeurt via de smartphone en na 10 minuten is er een advies. De methode is al wel toe te passen, maar nog niet geheel klaar,. Ze heeft wel perspectieven voor de toekomst.