De vragen hoe vaak een bodemanalyse laten uitvoerenen welk type analyse kiezen kunnen beter beantwoord worden als de plaats van een bodemanalye in het gehele bodembeheer goed bekend is.

Hoe ga je om met de resultaten van bodemanalyses? Hierover bestaat veel misverstand. Bodemlaboratoria geven in het algemeen bemestingsadviezen aan de hand van de analyses, maar zeggen er meestal niet bij dat het alleen maar indicaties zijn. Gedroogde grond wordt gemalen en  een deel hiervan wordt geschud in een extractieoplossing gedurende bijvoorbeeld een uur. In het verkregen extract worden metingen gedaan. Het is onmogelijk dat deze metingen kunnen nabootsen wat bodemleven en plantenwortels gedurende het hele seizoen doen. Omdat bodemlaboratoria geen belang hebben om dit aan te geven blijft dit misverstand bestaan. Het gevolg is wel dat er in de praktijk veel onzekerheid ontstaat. Je hebt geen problemen met de groei, je bemest goed en toch zegt de bodemanalyse dat er iets mis is. Het toonaangevende handboek op het gebied van bodem en bemesting The nature and properties of soils zegt over de plaats van de bodemanalyse:

De bodemanalyse is dus een indicatie. Belangrijk om bijvoorbeeld eens in de 10 jaar en bij grote eenzijdigheden wat vaker toe te passen, maar de bodemanalyse kan niet als basis voor de bemesting gebruikt worden.