De plant is het hele groeiseizoen bezig de bodem te beoordelen. De plant is de beste bodemonderzoeker en kijk dus goed naar de plant. Om maatregelen te nemen kunnen bodemanalyses helpen, maar het zijn altijd indicaties. Een uur een grond in het laboratorium met een extractiemiddel schudden kan nooit de werkelijkheid weergeven. Extremen zijn wel belangrijk. Gebruik verder de bodemanalyse puur ter indicatie.

 De vragen hoe vaak een bodemanalyse laten uitvoerenen welk type analyse kiezen kunnen beter beantwoord worden als de plaats van een bodemanalye in het gehele bodembeheer goed bekend is.

Overweeg de keuze van een laboratorium goed. Het is goed om aan een eenmaal gemaakte keuze langere tijd vast te houden.

Sommige laboratoria analyseren alles in een enkel extract. Dat kan eigenlijk niet.

Op het Rijkslandbouwproefstation in Groningen (foto) werden in 1928 de eerste bodemanalyses uitgevoerd. Later werd het Blgg in Oosterbeek het belangrijkste laboratorium. De laatste tijd zijn er meerdere laboratoria bijgekomen.

De geschiedenis van de bodemanalyse in de VS maakt duidelijk waarom veel laboratoria nu alles in een enkel extract meten. 

Sommige analysemethoden zijn veelbelovend naar de toekomst toe, maar nu nog niet voldoende uitgewerkt.

In het standaardwerk rond bodem en bemesting The nature and properties of soils staat het al deccennia. Wees voorzichtig met bemesten op grond van bodemanalyseresultaten. De grond een uur schudden met een extractiemiddel en dan meten is heel iets anders dan wat de plant gedurende een heel groeiseizoen tegenkomt.

Overzicht literatuur rond bodemanalyse