In het volgende een overzicht over bodemeigenschappen. Dit overzicht is gericht op het telen van voedingsgewassen. 

De bodemkaart van Nederland op internet. Wat is de naam van het bodemtype op een bepaalde plek in Nederland? Wat de eigenschappen zijn en wat de beste wijze is om de bodemkwaliteit te verzorgen vindt u op deze website.

Vaak wordt gedacht dat koolstof afkomstig van plantenresten in de grond brengen belangrijk is in het kader van de klimaatproblematiek. Men vergeet dan dat de ingebrachte koolstof door het bodemleven weer wordt omgezet in koolzuur en in de atmosfeer terugkomt. Hierdoor is op wat langere termijn gezien het effect bijna nul.

 

 

Het bodemleven is een buitengewoon ingewikkelde wisselwerking tussen zeer uiteenlopende organismen. Aanvoer van organisch materiaal, voldoende lucht en niet te hoge of te lage zuurgraad zijn de basis voor een evenwichtig bodemleven. 

 

Alleen in een luchtige bodem waar de wortels in kunnen groeien en voldoende bodemleven is, kunnen planten zich ontwikkelen. In het begin van de vorige eeuw was Görbing de eerste die aangaf wat je van een kuil- en kluitbeoordeling kunt leren.

 

Aan de wortels kun je zien wat een plant van de bodem vindt. Zelden zijn er geen problemen met de  structuur. Neem de juiste maatregelen. 

 

De porien in de grond die voor de plant beschikbaar water vasthouden zijn klein en kun je niet met het blote oog zien. Bij meer organische stof en meer klei kan de bodem meer water vasthouden. Teveel klei is evenwel niet gunstig.

 

In een vruchtbare bodem moet er snel afbreekbare organiche stof en ern meer stabiele organische stof zijn. Pantenwortels en vaste mest of compost leveren vooral organisch materiaal. Reken eens de lange termijn verwachting van het organische stofgehalte uit. 

 

De verschillende voedingsstoffen hebben steeds weer een heel ander gedrag in de bodem. Bij sommige (stikstof, fosfor, zwavel en veel sporenelementen) bepaalt het bodemleven sterk de beschikbaarheid. 

 

Een overzicht over welke voedingsstoffen van belang zijn voor een goede groei van gewassen. Verder hoe je aan plant kunt zien of er een tekort aan een bepaalde voedingsstof is.