De wijze waarop er met de bodem in moestuin en stadslandbouw wordt omgegaan laat grote verschillen in aanpak van bodembeheer en bemesting zien. Er zijn ook heel verschillende goede manieren van aanpak. Vaak wordt toch een verkeerde aanpak gekozen. Te duur of niet effectief. Bij moestuin en stadslandbouw in het kort de basisprincipes van een goede aanpak.  

Graaf een kuiltje en kijk of de wortels de grond wel goed kunnen doorwortelen. Geef ieder jaar 200 tot 300 liter mest of compost voor onderhoud van de bodem. Daarnaast soms nog wat aanvullende meststoffen. 

Bodems in en rond de stad moeten op dezelfde wijze beheerd worden als moestuinen en landbouwpercelen. Verontreinigingen vergen wel meer aandacht.