Inhoud:

2.1. Organische stoftoevoer
2.2. Bodembewerking
2.3. Losmaken ondergrond

2.1. Organische stoftoevoer

Organische stof kan worden aangevoerd met gewasresten, groenbemesters, mest en compost.
Bij de gewassen zijn het granen en grassen die organische stof leveren. Voor aaltjesbeheer zijn deze niet gunstig. Toch is te overwegen om bijvoorbeeld na 5 jaar groenten 2 jaar gras/klaver te telen. Let er bij het mengsel op dat er ook rode klaver in zit. Rode klaver wortelt diep.
Bij de groenbemesters wordt er in verband met de aaltjesproblematiek vaak voor bladrammenas gekozen. Deze groenbemester heeft weinig wortels. De penwortel wordt vaak al snel door een dichte laag geremd en de hoeveelheid organische stof die het gewas levert is beperkt. Japanse haver is een beter alternatief. Wanneer de aaltjessituatie dat toelaat, moeten granen en grassen de voorkeur hebben.
Bij de mest heeft vaste mest unieke eigenschappen. Dunne mest, bijvoorbeeld in combinatie met oogstresten of een groenbemester, kan ook een gunstige invloed op de bodem hebben.
Bij de composten is GFT het gunstigst. Het draagt bij aan humusopbouw en verzorgt het bodemleven. Groencompost is vooral humusopbouwend en door het toenemende uitsorteren van biomassa gaat de kwaliteit achteruit. Groencompost gaat meer de kant op van humusrijke grond.

2.2. Bodembewerking

Des te minder bodembewerking, des te beter. Bewerking verstoort de samenhang in de structuur. Let ook eens op de ontwikkelingen rond Niet Kerende Grondbewerking. Er zijn meerdere voorbeelden die aangeven dat, hoe moeilijk ook op zand, er toch wel mogelijkheden zijn.

2.3. Losmaken ondergrond

Woelen van de laag onder de bouwvoor. Hoe vaak gebeurt het niet, terwijl het wel gedaan moet worden; en hoe vaak gebeurt het wel, terwijl het niet moet. Hoe weinig wordt er beseft dat door woelen de toelevering van grondwater beter mogelijk kan worden. Wanneer de afstand tussen de diepste wortels en het grondwater minder dan 80 cm is, kan er dagelijks ca 2mm water geleverd worden. Woelen kan dit bewerkstelligen.

In het volgende wat voorbeelden.