Groenteteelt komt op zand- en kleigronden voor. Prei en sla bijvoorbeeld kunnen het beste op zand geteeld worden. Kool het beste op klei. Interessant is dat de oude groenteteeltgebieden op zandgronden met bruine humus liggen. Dat zijn zandgronden waar oorspronkelijk bos en geen heide op stond. Groenteteelt vind nu ook plaats op gronden met zwarte humus, bijvoorbeeld de veenkoloniën. 

 Het belangrijkste tuinbouwgebied op klei ligt in Noord-Holland. Het is het gebied waar de naam woud veel voorkomt in plaatsnamen,. Vroeger stond er dus bos. Nu zijn het organische stofrijke gronden die onderin poreus zijn (foto). Nergens in Nederland komen zoveel regenwormen voor als hier. Bijna 80 procent van alle kool wordt hier verbouwd. 

 Groenteteelt op zand deed je in het verleden op gronden met bruine organische stof zoals rond Breda. Deze gronden zijn makkelijk te bewerken. Tegenwoordig is er ook groenteteelt op gronden met zwarte humus, een humus die meer smerend is zoals in de veenkolonien. Dit is vaak een grrootschalige, sterk gemechaniseerde groenteteelt.