Bij grasland is de bodem het hele jaar bedekt en er worden veel wortels gevormd. Een basis voor een mooie bodem. Toch zijn er in de praktijk grote verschillen in bodemkwaliteit. Die verschillen betekenen ook grote verschillen in financiële opbrengst. De oorzaak van de verschillen ligt onder meer bij te intensief berijden, niet goed verzorgen van de regenwormen, verkeerde keuze op het gebied van herinzaai en keuze van de soorten grassen en kruiden. Koeien altijd op stal betekent vaak ook berijden om voer op te halen op te natte bodems.

 De toemaak (mest, slootbagger, stadsafval) is er niet meer. Het doel van toemaak, verteerbaar voedsel voor het bodemleven, is nog steeds actueel. Op verschillende manieren worden nieuwe oplossingen gevonden. 

 Ontwatering, goede zuurgraad, berijden met beleid, herinzaai, organische mest, verstandig vee inscharen. De veehouder heeft vele mogeljkheden om de bodem te verzorgen.  

 Binnenkort meer over het beheer van gras op zavel- en klei. Nu alleen iets over de muizenplaag in het noorden van het land.