Het bedrijf Boomgaard ter Linde, Oostkapelle, Walcheren

Het bedrijf Boomgaard ter Linde is een bijzonder bedrijf. De boomgaarden staan op de op een na oudste biologisch-biodynamische grond ter wereld. De bodem is sinds 1930 biodynamisch bewerkt. Eerst als akkerbouw, met periodiek kunstweide, en sinds 1991 fruit. De grond is jonge zeeklei en sinds ca 1500 in cultuur.


Het bodemprofiel laat een ca 30 cm dikke donkere bovengrond zien. Daaronder een 30 cm dikke organischestofhoudende laag. Daaronder is organischestofarm zand.
Een kluit van 0-20 cm diepte. Vooral de bovenste 10 cm is rijk aan organische stof, intensief doorworteld en met veel regenwormen. Ook de laag 10-20 cm heeft een mooie structuur en is intensief doorworteld.
Veel wortels en wormgangen op 20 cm diepte.
Een boomwortel op 40 cm diepte in een wormgang. De bodem is op 40 cm zeer poreus en wortels kunnen deze diepte goed bereiken.

Deze mooie grond is voor een deel zo mooi geworden doordat tussen de boomstroken gras/klaver groeit en het maaisel hiervan in de boomstrook wordt gebracht. Bovendien wordt er vaste potstalmest oppervlakkig in de boomstrook aangebracht. Vervolgens gaan regenwormen aan het werk. De drie belangrijke groepen wormen - rode, grauwe en pendelaars - werden alledrie aangetroffen. De rode eten de plantenresten en mest die aan de opervlakte liggen. De grauwe gebruiken hun uitwerpselen als voer en woelen de bovenste 20 cm los. De pendelaars eten ook van het strooisel dat aan de oppervlakte ligt, maar maken ook gangen naar diepere lagen waar wortels, lucht en overtollig regenwater doorheen kunnen.