Boon, J. van, 1967. Analyse van de bodemvruchtbaarheid volgens de proefplekkenmethode bij een meerjarig tuinbouwgewas, de aardbei op zandgrond. Pudoc Wageningen. Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen 691.
Cuijpers, W., P. Belder en M. Zanen., 2012. Aardbei op weerbare bodem. Louis Bolk Instituut Driebergen LbP 2012-24.
Evenhuis, B. en G. Korthals, 2002. Afrikaantje temt wortellesieaaltje voor jaren. In: Groenten en Fruit, 1, 2002.
Schepman, M. 1996. Nieuw afrikaantje bindt strijdt aan met wortellesieaaltje. De Boomkwekerij 11, 1996.
Stallen, J., 2012 Niet meer keren bevalt vaak goed. Groente en Fruit actueel, mei 2012.