Mario van Meer in Etten-Leur

Mario van Meer in Etten-Leur in Brabant ploegt niet meer (Stallen, 2012). De ploeg is hier als een museumstuk in de schuur opgesteld.
De hoofdgrondbewerking bij de productie- en wachtbedteelten gebeurt met een vastetandcultivator. Ook voor en na de teelt van groenbemesters wordt hiermee gewerkt. De breedte van het apparaat is 3 meter, zodat twee bedden tegelijk kunnen worden bewerkt. Er zijn drie rijen kleine ganzevoeten. Dit werken met niet-kerende grondbewerking gaat samen met andere maatregelen die de bodemvruchtbaarheid ten goede komen. Er wordt met compost gewerkt en met behulp van gps wordt er steeds op hetzelfde rijpad gereden. Onderzoek van het Louis Bolk Instituut wees uit dat de ziektewerendheid van de grond hoog was.
De bewerkingen gaan als volgt:
-na de oogst afmaaien van de aardbeienplanten
-eventueel compost erop
-frezen, maar alleen als het echt nodig is.
-Tagetes wordt als het kan over de vorst geklepeld
-in maart of april met de vastetandcultivator erover
-planten met een Basrijs met snijschijven
Probleem is dat de onkruidbestrijding nog met herbicide moet worden uitgevoerd, maar dat is bij ploegen ook zo.


Vastetandcultivator bij Mario van Meer (foto Joost Stallen)


Tagetes links, rechts een proef van Hortinova in 2012 met Ca en Mg bemestingen


Onderzoek naar middelen die de beworteling moeten stimuleren op het bedrijf van Mario van Meer. De bodemstructuur was zo goed dat geen enkel middel werkte.

Ton Huijsmans in Kruisland

Ton Huijsmans in Kruisland (West-Brabant) ploegt alleen als het moet (Stallen, 2012).
De gekoelde aardbeienteelt op zand gaat beter bij alleen cultivateren tot 20-25 cm diepte. Een derde deel van het bedrijf wordt met Tagetes beteeld. Hier moet wel geploegd worden. Soms wordt half augustus nog Tagetes gezaaid. Deze wordt het volgende jaar geklepeld en de grond wordt dan oppervlakkig bewerkt met de schijveneg en dan gecultivaterd. Voor de plantmachine lopen twee schijfjes die een sleufje maken en gewasresten afsnijden.