In het volgende wordt een beeld gegeven van de bodem bij de teelt van aardbeien op bedrijven in Noord-Brabant en Limburg.


Een plant van bijna een jaar oud met een intensief wortelstelsel. De meeste wortels gaan tot 26 cm diepte, maar een deel gaat tot 60 cm. Op dit perceel staan al meer dan 30 jaar aardbeien. De bodem wordt verzorgd met vaste koemest en compost. De laatste jaren wordt niet-kerende grondbewerking toegepast.


Niet altijd is de bodem zo mooi. Hier is groeischade door wateroverlast. Draineren, zelfs tot een onderlinge afstand van 3 meter, hielp niet. Een kuil graven gaf de oplossing. De bodem was bovenin sterk verdicht.


De verdichte bodem op 20 cm. Wortels kunnen hier niet in en water stagneert op een dergelijke laag.


Bij de planten op deze grond gaan de wortels niet dieper dan ca 12 cm en ook bij het ouder worden van de planten is een diepere beworteling niet mogelijk. De bodem met de cultivator of ploeg losmaken en compost of vaste mest toedienen, moet de oplossing brengen.


Aardbeien op löss in Zuid-Limburg. Hoewel lössgronden diep doorwortelbaar kunnen zijn, is dat hier in het geheel niet het geval. De oorzaak ligt hier in een grondbewerking onder te natte omstandigheden in het voorjaar.


Op deze zandgrond is aan de oppervlakte al wat van de bodemkwaliteit te zien. Aan de oppervlakte is helder wit zand zichtbaar en in wat diepere sporen ligt donkere humus. Op deze grond heeft jarenlang drijfmestgebruik de actieve verteerbare humus afgebroken. Deze humus kitte de zanddeeltjes aan elkaar. Nu dit niet meer gebeurt, zijn de witte zandkorreltjes en de zwarte humus los van elkaar overgebleven. Die zwarte humus is heel oud en stamt nog uit de tijd toen hier heide was. Deze zwarte humus heeft ongunstige eigenschappen. De grond versmeert hierdoor sneller.


Op 20 cm diepte gebruiken de wortels een oude wormgang om dieper de grond in te komen. Regenwormen kunnen een belangrijke rol spelen bij de doorworteling van de grond. Ze moeten dan wel voer hebben: vaste mest, compost en groenbemesters. Ook drijfmest kan regenwormen stimuleren. Deze moet dan in niet te grote hoeveelheden worden toegepast.


De wortel van een aardbeiplant. De vorm ervan geeft veel informatie. De wortel is kronkelig en slechts hier en daar zijn zijwortels. Dit is typisch voor een grond waar de grond te sterk verdicht is.