Niet-kerende grondbewerking vindt nog weinig plaats. De voordelen komen pas op langere termijn en de nadelen zijn er al vanaf het begin. In de aardbeienteelt heeft niet-kerende grondbewerking evenwel wel perspectief. Lees het verhaal van Mario van der Meer in Etten Leur onder '5. Bedrijven'.