De bodemstructuur en de opbouw van het profiel zijn van groot belang voor het welslagen van een teelt. Hierdoor kan een intensieve beworteling plaatsvinden. Een goede beworteling is de belangrijkste voorwaarde om de hinder van aaltjes te beperken. Wanneer er aaltjesaantasting plaatsvindt, is de schade veel minder wanneer er snel nieuwe wortels gevormd kunnen worden. Verder neemt bij een goede beworteling de meststofefficiëntie toe en wordt de vochtopname van dit vochtbehoeftige gewas verbeterd.
In het voorjaar vindt voornamelijk vorming van zijwortels plaats. In de nazomer ontstaat het diepgaande wortelstelsel. Wanneer de bodem tot 60 cm goed doorwortelbaar is, gaan de wortels ook tot deze 60 cm.
Er is gebleken dat er een duidelijke relatie is tussen de diepte van de beworteling en de opbrengst; ook tussen de intensiteit van de beworteling en opbrengst. Aardbei is zeer gevoelig voor structuurverval. Wateroverlast in de winter werkt ook ongunstig (van Boon, 1967).