Bollenteelt op zavel- en kleigronden vindt hoofdzakelijk plaats op huurland.
Bij teelt op huurland na gescheurd gras heeft de bollenteelt te maken met structuurbederf. Tijdens de graslandperiode worden namelijk steeds zwaardere machines gebruikt bij bemesting en oogst van het gras. In de akkerbouw staat de bodemstructuur onder druk onder meer door intensieve bouwplannen en ook gebruik van zwaardere machines onder ongunstige omstandigheden en minder aanvoer van organische stof.