Boer, M. e.a., 2003. Ondernemen met biodiversiteit. CLM 556-2003.
Zanen, M., P.Belder, M. Bos en C. ter Berg, 2012. Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties. Louis Bolk Instituut, Driebergen.