Februari 2018

Driejarig onderzoek op 150 percelen in Groningen, Friesland en Drenthe geeft aan dat op 80 % van de akkerbouwbedrijven sprake is van bodemverdichting.

Een lagere benutting van voedingsstoffen, hogere uitspoeling van voedingsstoffen, meer wateroverlast en droogtegevoeligheid zijn het gevolg. Het onderzoek werd uitgevoerd door Aequator Groen en Ruimte en is gepubliceerd in Nieuwe Oogst van 14 februari 2018. Toepassing van een sleepslangbemester of niet kerende grondbewerking hadden weinig effect. Geconcludeerd werd dat het belangrijk is dat de boeren bewuster worden van het probleem. Als er plassen op het land staan is het eigenlijk al te laat.