Over lange tijd gezien veranderen bodems steeds. De ouderdom van een bodem bepaalt de wijze waarop in de landbouw met een bodem moet worden omgegaan. 

 
Vervolg artikelenset via webmaster redirect truc naar subrubriek

Bodems veranderen

Bodems ontstaan door afzettingen van wind of water of onstaan ter plekke (veen), Wanneer er planten op gaan groeien verandert de bodem hierdoor sterk. Het wenselijke bodembeheer verandert ook. Wat op een jonge bodem goed is kan op een oudere bodem juist slecht zijn.

Hieronder een beschrijving van een aantal ontwikkelingen bij zand en klei.
Allereerst een impressie:

 

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Ontwikkelingen bij kleigronden
  3. Ontwikkelingen bij zandgronden
  4. Zeer oude veenkoloniale gronden
  5. Ontwikkeling bij natte gronden
  6. Overzicht landbouwkundige maatregelen
  7. De bodem- en landschapsontwikkeling in een ruimer verband
  8. Literatuur