Het meest uitvoerige overzicht aansluitend bij deze tekst is zoals het boek Bodem onder het Landschap, waarvan in 2013 een vernieuwde druk is verschenen: www.roodbont.nl

Oudere publicaties rond dit thema worden hierna genoemd. De tekst van de hieronder genoemde publicatie uit 1994 is pdfhier te downloaden.

Publicaties:

Bokhorst, J.G., 1989. Ontwikkelingen van bodems en landschappen en hun landbouwkundige implicaties. Collegedictaat Toegepaste bodemecologie in de Alternatieve Landbouw. Landbouwuniversiteit Wageningen.
Bokhorst, J.G., 1994. Bodemvruchtbaarheid op de kleigronden. In: Bodemkunde, Scholingscursus BD-landbouw Kraaybeekerhof.
Steensel, F. van, 1998. Soil Development and testing. Harvests, Vol 51, nr 2.
Bokhorst, J., 2011. 33 jaar landbouwonderzoek op het louis Bolk instituut, 1978-2011. Louis Bolk instituut, Driebergen