Klei wordt afgezet door de zee of een rivier. Na afzetting kunnen er planten op gaan groeien. De bodem verandert hierdoor. Dit duurt even maar de bodemeigenschappen kunnen na langere tijd totaal veranderen. Dat geldt ook voor het bodembeheer. Wat op een jonge bodem een goed beheer is kan op een oude bodem juist niet goed zijn en andersom.