Bij het omgaan met de bodem spelen stoffen altijd een belangrijke rol. Hoewel stoffen heel concreet zijn, zijn ze dat vaak niet in ons bewustzijn. Door een betrokken benadering kunnen we een verbinding krijgen met het karakter van stoffen en er in de landbouw beter mee omgaan. 

Over een andere kijk op stoffen.

Teveel stikstof is niet goed en teveel koolstof ook niet. De basis van bodembeheer is een dynamiek tussen beide te krijgen en dan ontstaat er iets heel moois. 

Bij veel drukte merk je niet veel meer van fosfor. Bij veel rust in de omgeving wordt fosfor actief. Goed op letten bij fosforbeheer.

Kalium is de basis voor productkwaliteit, maar teveel is ook niet goed. 

Magnesium is slecht voor de bodem, maar onmisbaar voor de plant. 

Zwavel heeft twee kanten, een donkere en een lichte kant.

Door zuurstof worden materialen open voor verandering. Zuurstof ontsluit de elementen voor het spel op aarde.

Verstandig omgaan met de bodem pH is een belangrijk hulpmiddel om een goede bodemkwaliteit te krijgen.