De wijze waarop er met een bodem wordt omgegeaan zegt iets over de mens die de bodem beheert. In het volgende enkele gedachten rond dit thema. 

Jan LIgthart schreef in het begin van de vorige eeuw een verhaal waardoor kinderen konden leren lezen en ook leerden wat een regenworm was. De stijl is even wennen. Het is een leuk en leerzaam verhaal.

Kleuters een besef van de bodem bijbrengen kan het beste met fantasie en mooie beelden. Intellectuele weetjes komen later wel. Hieronder het verhaal van de wortelkindertjes van Sibylle von Olfers. 

Bodem en mens in de tijd.

In het volgende een terugblik naar de landbouw zoals die de afgelopen 1500 jaar in Noordwest-Europa op de zandgronden plaatsvond in relatie tot het landschap. Er was toen een hechte relatie tussen mens en natuur. Daar kunnen we nu veel van leren.

Over de band tussen bodem en mens.

Gaat het bij landbouwproducten om kilogrammen of om voedingswaarde? 

Een beek of rivier ontspringt bij oude bodems en eindigt bij jonge bodems. De levensloop van beek of rivier is precies andersom dan bij de mens. Smetana vatte dat samen bij de Moldau.