Maria Tak van Poortvliet (foto) was in de jaren 20 van de vorige eeuw geïnspireerd door de antroposofie en maakte biologisch-dynamische landbouw op haar vijf bedrijven in Zeeland en West-Brabant mogelijk. Ook enkele andere bedrijven zijn toen gestart. Het antwoord zoeken op de vraag van wat is antroposofie en wat is goede landbouw kent een lange geschiedenis.

Biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie. Centraal in de antroposofie staat een mens- en wereldbeeld. Vanuit dat mens- en wereldbeeld zijn de meest uiteenlopende thema’s op te pakken. Dat oppakken gebeurt in de financiële wereld, onderwijs, geneeskunde, diverse therapieën, kunst, architectuur, enz. Dat de visie op mens en maatschappij op zoveel gebieden vruchtbaar kan werken, is uniek voor de antroposofie. Werken in de meest uiteenlopende maatschappelijke gebieden vanuit eenzelfde rijk mensbeeld geeft een samenhang in de maatschappij; geeft een directe band tussen mens en wereld.

Antroposofie is een wetenschap. Zoals altijd bij wetenschap wordt er gewerkt met hypotheses. Die moeten in de praktijk werkzaam blijken en zijn dus te evalueren.

In de landbouw is de biologisch-dynamische landbouw het centrum waar vanuit dit mens- en wereldbeeld wordt gewerkt. De bedrijven kunnen gecertificeerd worden en hun producten dan onder het Demeter-merk verkopen. Buiten de biologisch-dynamische landbouw, op bedrijven die niet onder het Demeter-merk vallen, wordt er ook veel vanuit de biologisch-dynamische principes gewerkt.

Meer informatie over antroposofie: www.antroposofie.nl

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft onder meer over geneeskunde, kunst en maatschappij zeer veel voordrachten gehouden. Over de landbouw slechts één cursus. De teksten van deze cursus staan op schrift en vormen dan direct ook een van de moeilijkste antroposofische teksten die er bestaan. Jan Saal heeft geprobeerd de teksten van de cursus wat makkelijker grijpbaar te maken, maar een zekere voorkennis vanuit de antroposofie is wel nuttig. Deze teksten zijn te downloaden via:

http://warmonderhof.nl/echt-warmonderhof/achtergrond/de-landbouwcursus

In deze cursus wordt ook op de bodem ingegaan. In dit onderdeel van de website wordt daar naar verwezen.