Augustus 2018. De droogtesituatie in de akkerbouw.

De schade door de droogte verschilt heel sterk. De verschillen worden veroorzaakt door het bodemtype en het bodembeheer. Bedrijven waar voldoende aandacht aan de bodemkwaliteit is besteed hebben vaak weinig problemen.

Bedrijven waar de laag onder de bouwvoor zodanig verdicht  is dat er geen wortels in kunnen groeien hebben de grootste problemen. Wanneer het vocht in de bouwvoor op is, is het afgelopen met de groei. Ook veel gediepploegde gronden hebben grote problemen. Op zware gronden is de situatie weer anders. Deze gronden vormen scheuren en door de scheuren gaan wortels naar diepere vochthoudende lagen. Planten passen ook hun wortelstelsel aan. Ui bijvoorbeeld is een slechte "wortelaar" en vormt veel kronkelige wortels. Bij droogte vormen zich bij ui rechte, de diepte ingroeiende, wortels die in diepere lagen op zoek gaan naar water. De watertrekkers. In het algemeen is het zo dat een gering aantal de diepte ingroeiende wortels heel veel vocht kunnen leveren. Wormgangen van pendelende wormen zijn ook heel belangrijk. 

Agenda

 • 29 augustus 2018

  Groenbemesterdag 2018 Vredepeel. Groenbemesters Feiten en Fantasie. Groot opgezette demo. Lees meer 

 • 7 september 2018

  Demomiddag Leve(n)de bodem georganiseerd door Delphy in Klein-Zundert. Demovelden en informatie rond kwaliteit organische stof, bodemsrtuctuur, verdichte ondergrond enz. Lees meer

 • 19 september 2018

  Demomiddag bodem- en plantversterking op twee bedrijven in Lottum (NB). Bodemconditiescore, bodemscanners, groenbemestermengsels, compost, steenmeel, organische mestkorrels, enz. Georganiseerd door Delphy. Lees meer 

 • 20 september 2018

  Lezingenmiddag in Wageningen om de carriere van de bekende bodemkundige Johan Bouma te vieren. Lees meer

 • 1 oktober 2018

  Training bodem voor groendocenten. Het belang van een gezonde bodem. Aeres Hogeschool Apeldoorn. Lees meer

 • 11 oktober 2018

  Symposium Symphony of Soils. Van Hall Larenstein. Lees meer

 • 13 november 2018

  Symposium Bodembreed in Amsterdam. Lees meer

 • DE AUTEUR

  Jan Bokhorst (1946) heeft deze website samengesteld. Hij heeft in Wageningen Bodemkunde en Bemestingsleer gestudeerd. In 1977 richtte hij de landbouwafdeling van het Louis Bolk Instituut  te Driebergen op en werkte 34 jaar op dit instituut. Jan Bokhorst is mede auteur van het Handboek Mest en Compost en auteur van het boek Bodem onder het Landschap.